Anonym

Antall registrerte besøk: 3

Dato Dag Tid Kommentar
20.04.2000 Torsdag
01.05.1986 Torsdag
30.03.1986 Søndag Trondheim.