Anonym

Antall registrerte besøk: 2

Dato Dag Tid Kommentar
31.03.1983 Torsdag Kl. 13.15 Trondheim. Kaldt!
07.04.1979 Lørdag