Anonym

Antall registrerte besøk: 2

Dato Dag Tid Kommentar
05.04.1993 Mandag Kl. 14.45
30.03.1986 Søndag 9 år. Første gang.