Tor Slettahjell

Antall registrerte besøk: 2

Dato Dag Tid Kommentar
26.03.2016 Lørdag Kl. 13.45
10.04.1985 Onsdag Kl. 13.50 Klart, vind.