Anonym

Antall registrerte besøk: 3

Dato Dag Tid Kommentar
22.03.1989 Onsdag Tønsberg. 40 år.
02.04.1983 Lørdag Ca. 30 - 40 ganger ?
11.04.1979 Onsdag