Anonym

Antall registrerte besøk: 1

Dato Dag Tid Kommentar
09.04.1979 Mandag 7000 Trondheim. 13 år. Pent vær med sol.