Einar Bergdal

Antall registrerte besøk: 2

Dato Dag Tid Kommentar
11.10.2008 Lørdag Kl. 12.30 Bedr.idr.laget Orkdal Sykehus
27.09.1997 Lørdag