Øystein By Rise

Antall registrerte besøk: 3

Dato Dag Tid Kommentar
08.10.2016 Lørdag
28.03.1986 Fredag Snaustrinda. Slitsomt, men endelig framme.
05.04.1985 Fredag Kl. 13.40 Stiv bris.