Anonym

Antall registrerte besøk: 1

Dato Dag Tid Kommentar
01.05.1980 Torsdag FRØYA. Det er litt andre forhold her enn på Frøya.