Per Opøyen

Antall registrerte besøk: 9

Dato Dag Tid Kommentar
15.10.2016 Lørdag Kl. 14.10
07.06.2014 Lørdag Kl. 13.35
13.10.2013 Søndag Kl. 12.50
09.10.2010 Lørdag Kl. 13.15
20.07.2008 Søndag
14.08.2004 Lørdag Kl. 12.45
10.08.2003 Søndag Kl. 12.15 25° C +
18.08.2002 Søndag Kl. 13.45
18.11.2000 Lørdag Kl. 12.05