Anonym

Antall registrerte besøk: 1

Dato Dag Tid Kommentar
15.05.1980 Torsdag Trondheim.