Anonym

Antall registrerte besøk: 1

Dato Dag Tid Kommentar
16.03.1980 Søndag Kl. 14.00 (NORDLAND) TONGT!!! (Helt ferdig)