Anonym

Antall registrerte besøk: 5

Dato Dag Tid Kommentar
03.04.1999 Lørdag Kl. 15.05 Rindalsskogen.
09.04.1998 Torsdag Kl. 13.10
11.04.1995 Tirsdag Rindalsskogen.
06.10.1985 Søndag Rindalsskogen. Overskya, pent.
22.03.1981 Søndag Rindalsskogen. Overskyet.