Ellinor Møkkelgård

Antall registrerte besøk: 4

Dato Dag Tid Kommentar
30.08.2015 Søndag Kl. 14.25 (fra Rindalssida)
28.03.2010 Søndag
08.09.2001 Lørdag Rindal Turstigruppe på avsluttningstur til Ruten.
30.03.1986 Søndag Storås.