John Harald Myren

Antall registrerte besøk: 5

Dato Dag Tid Kommentar
04.04.2010 Søndag Kl. 12.30
03.08.2009 Mandag Kl. 15.45 Sol
01.06.2009 Mandag Kl. 12.30
27.10.2004 Onsdag
04.03.1995 Lørdag