Anonym

Antall registrerte besøk: 6

Dato Dag Tid Kommentar
10.04.1996 Onsdag
06.04.1993 Tirsdag Kl. 13.40
22.10.1988 Lørdag
06.10.1988 Torsdag
29.09.1988 Torsdag
28.03.1988 Mandag Skikkele sol.