Per Meås

Antall registrerte besøk: 6

Dato Dag Tid Kommentar
22.08.2009 Lørdag Kl. 14.00 m/ Rago
07.08.2004 Lørdag
19.07.2003 Lørdag Kl. 13.45
15.06.2002 Lørdag Kl. 12.05 Med Schæggi.
21.09.2001 Fredag Kl. 10.40 Med Schaggi.
11.10.2000 Onsdag Kl. 12.45