Willy Merkesnes

Antall registrerte besøk: 6

Dato Dag Tid Kommentar
19.08.2007 Søndag
04.09.2005 Søndag
24.03.2005 Torsdag
19.09.2004 Søndag Kl. 13.15
07.04.2004 Onsdag
08.06.2003 Søndag Kl. 12.15