Tor Løvset

Antall registrerte besøk: 7

Dato Dag Tid Kommentar
11.05.2013 Lørdag Børsa
18.03.2012 Søndag Det blåser noe
30.05.2009 Lørdag Kl. 12.45
20.07.2004 Tirsdag
25.04.1999 Søndag Kl. 11.30 Skyfritt.
25.08.1996 Søndag Kl. 14.50
25.05.1995 Torsdag Kl. 13.00