Oddvar Løfaldli

Antall registrerte besøk: 4

Dato Dag Tid Kommentar
08.07.2016 Fredag Kl. 12.30
02.08.2012 Torsdag Kl. 13.40
19.08.2006 Lørdag Kl. 13.00
22.07.1997 Tirsdag Kl. 11.05