Bjørg Lysevoll

Antall registrerte besøk: 5

Dato Dag Tid Kommentar
12.08.2010 Torsdag Kl. 12.50
04.09.2004 Lørdag Kl. 13.00
15.07.2002 Mandag Kl. 13.30
29.07.2000 Lørdag Kl. 14.30
01.08.1999 Søndag Kl. 12.50