Raymond S. Lund

Antall registrerte besøk: 7

Dato Dag Tid Kommentar
10.08.2015 Mandag Kl. 22.00
13.09.2014 Lørdag Kl. 12.12
25.08.2012 Lørdag Kl. 12.15
11.06.2011 Lørdag Kl. 13.10
21.08.2010 Lørdag Kl. 12.05
26.08.2004 Torsdag
29.07.2000 Lørdag Kl. 14.26