Gunvor Bakken

Antall registrerte besøk: 6

Dato Dag Tid Kommentar
19.07.2014 Lørdag
08.09.2013 Søndag
17.10.2012 Onsdag Kl. 12.50
28.07.2008 Mandag
08.09.2001 Lørdag Rindal Turstigruppe på avsluttningstur til Ruten.
04.04.1985 Torsdag Rindal.