Håvard Lidal

Antall registrerte besøk: 2

Dato Dag Tid Kommentar
01.10.2013 Tirsdag Kl. 15.00 49 år
28.03.1986 Fredag Trondheim.