Anonym

Antall registrerte besøk: 5

Dato Dag Tid Kommentar
23.09.1996 Mandag Kl. 07.59
17.10.1995 Tirsdag Lomundal.
22.04.1995 Lørdag
10.09.1994 Lørdag
19.09.1992 Lørdag