Rolf Langsæther

Antall registrerte besøk: 4

Dato Dag Tid Kommentar
13.09.2015 Søndag Kl. 12.40
12.09.2010 Søndag Kl. 16.00 Rissa
03.10.1999 Søndag Kl. 13.50 Rissa.
03.09.1995 Søndag Kl. 16.30 Rissa. På Ruten for første gang.