Olav Kvåle

Antall registrerte besøk: 4

Dato Dag Tid Kommentar
23.08.2010 Mandag
09.08.2005 Tirsdag
20.09.2003 Lørdag Kl. 16.05
09.07.1995 Søndag Med Tussi og Tulla.