Randi Kvernberg

Antall registrerte besøk: 4

Dato Dag Tid Kommentar
25.09.2011 Søndag Kl. 14.15
02.10.2010 Lørdag Kl. 16.00
26.09.2010 Søndag Kl. 16.45 2 siste rypene i dag?
30.07.2006 Søndag Kl. 15.00