Målfrid Lefstad Kvam

Antall registrerte besøk: 4

Dato Dag Tid Kommentar
10.07.2004 Lørdag
17.08.2003 Søndag Kl. 13.10
28.07.2000 Fredag Kl. 12.00
26.09.1999 Søndag Kl. 13.45