Idar Klungervik

Antall registrerte besøk: 3

Dato Dag Tid Kommentar
21.09.2013 Lørdag
29.09.2012 Lørdag Kl. 13.28
07.10.2000 Lørdag Kl. 14.50