John Kjøren

Antall registrerte besøk: 5

Dato Dag Tid Kommentar
04.04.2015 Lørdag Kl. 13.05
16.04.2014 Onsdag Kl. 16.16
22.04.2011 Fredag Kl. 14.10
20.09.2008 Lørdag
07.10.1999 Torsdag Kl. 13.30 Børsa.