Morten Karlsen

Antall registrerte besøk: 3

Dato Dag Tid Kommentar
09.03.2016 Onsdag
27.12.2014 Lørdag Kl. 13.00
11.04.1979 Onsdag Trondheim