Jan Inge Jenssen

Antall registrerte besøk: 5

Dato Dag Tid Kommentar
04.09.2011 Søndag Kl. 11.40
09.06.2007 Lørdag Trondheim.
30.07.2006 Søndag
01.07.2000 Lørdag Kl. 13.50
20.06.1998 Lørdag Kl. 13.30 Trondheim.