Eyvind Jensen

Antall registrerte besøk: 2

Dato Dag Tid Kommentar
01.05.2016 Søndag Kl. 12.30
08.05.1983 Søndag Trondheim. Disig, vind.