Edel Indergård

Antall registrerte besøk: 5

Dato Dag Tid Kommentar
19.09.2009 Lørdag Kl. 13.10
11.10.2008 Lørdag Kl. 12.30 Bedr.idr.laget Orkdal Sykehus
19.09.2004 Søndag Kl. 14.14
14.10.2000 Lørdag Kl. 12.55 2. gang.
24.09.1999 Fredag Kl. 12.45