Anita Holte

Antall registrerte besøk: 2

Dato Dag Tid Kommentar
04.08.2009 Tirsdag Kl. 13.43 (Rindal) Bud
09.07.1983 Lørdag Rindal. Pent ver, sol.