Anniken Harsvik

Antall registrerte besøk: 7

Dato Dag Tid Kommentar
24.08.2014 Søndag Kl. 13.25
23.08.2009 Søndag Kl. 12.30
11.04.2009 Lørdag Og Arja.
24.09.2006 Søndag Kl. 10.50
12.04.2006 Onsdag Kl. 13.45
16.04.2005 Lørdag
04.08.2004 Onsdag