Anonym

Antall registrerte besøk: 1

Dato Dag Tid Kommentar
04.04.1980 Fredag Orkanger. 20 år.