Arnt Johan Andøl

Antall registrerte besøk: 2

Dato Dag Tid Kommentar
23.08.2012 Torsdag
18.09.1992 Fredag Kl. 12.45 Gjølme.