Jorid Grønli

Antall registrerte besøk: 5

Dato Dag Tid Kommentar
08.08.2016 Mandag Kl. 13.30
06.08.2015 Torsdag Kl. 12.50
08.04.2009 Onsdag
29.03.2008 Lørdag
19.07.2003 Lørdag Kl. 13.45