Ole Gravdal

Antall registrerte besøk: 6

Dato Dag Tid Kommentar
25.07.2005 Mandag
21.07.2004 Onsdag Kl. 14.40
16.07.1990 Mandag Kl. 01.35
02.07.1989 Søndag Kl. 14.30 3440 Røyken. Ca. 15°
02.04.1988 Lørdag Røyken.
08.04.1979 Søndag