Petter Amundal

Antall registrerte besøk: 7

Dato Dag Tid Kommentar
25.03.2016 Fredag Kl. 18.25
26.04.2015 Søndag Kl. 14.30
09.04.2006 Søndag Kl. 16.00
06.04.2004 Tirsdag Kl. 16.10 Lett!
07.04.1996 Søndag
11.04.1993 Søndag Kl. 14.42
21.03.1989 Tirsdag 7 år. Sol, klart.