Anne Sølberg Ellingsen

Antall registrerte besøk: 8

Dato Dag Tid Kommentar
24.07.2014 Torsdag
28.03.2013 Torsdag
14.05.2010 Fredag På ski (klister)
12.04.2009 Søndag Kl. 16.30
09.04.2006 Søndag
03.08.2005 Onsdag
04.04.1999 Søndag
21.04.1984 Lørdag Oslo.